...

View-through conversion (Visningskonvertering)

Profit Media AI

2023-11-19
View-through conversion (Visningskonvertering), AI Illustration

Vad är View-through conversion (Visningskonvertering)

View-through conversion (Visningskonvertering) är en marknadsföringsmetrik som mäter antalet konverteringar som uppstår efter att en användare har sett en annons, men inte nödvändigtvis har klickat på den. Det innebär att en användare exponeras för en annons, inte interagerar med den genom att klicka, men senare genomför en önskad handling, såsom att göra ett köp eller registrera sig för en tjänst. Denna typ av konvertering är vanligt förekommande inom displayannonsering och andra former av digital marknadsföring.

Key Takeaways

– View-through conversion mäter konverteringar som sker efter att en användare har sett en annons utan att klicka på den.
– Det används främst inom displayannonsering och digital marknadsföring.
– Det ger insikt i annonsers påverkan även om användaren inte interagerar direkt.
– Det kan vara ett viktigt komplement till klickbaserade mätningar för att förstå fullständig annonsinverkan.

Därför kan View-through conversion (Visningskonvertering) vara intressant för dig

View-through conversion är relevant för marknadsförare och annonsörer som vill förstå den totala effekten av sina annonser. Det ger en mer komplett bild av hur annonser påverkar konsumentbeteende och kan vara användbart för att mäta synlighet och varumärkespåverkan. Dessutom kan det ge insikter om annonsers effektivitet även när klickfrekvensen är låg.

Förstå ämnet

För att förstå View-through conversion är det viktigt att känna till skillnaden mellan konverteringar som sker efter klick (click-through conversion) och de som sker efter visning. Det är också viktigt att ha kunskap om hur mätningen utförs och vilka faktorer som kan påverka dess tillförlitlighet.

Olika typer av kategorier inom ämnet

Inom View-through conversion finns olika kategorier av konverteringar beroende på annonsplacering, exponeringstid, och andra faktorer. Det kan inkludera olika attributionsmodeller och metoder för att mäta annonsinverkan.

Exempel, användning, fördelar och begränsningar

Exempel på View-through conversion inkluderar en användare som ser en bannerannons och senare besöker webbplatsen för att genomföra ett köp. Fördelarna inkluderar en mer komplett bild av annonsinverkan och varumärkespåverkan, medan begränsningar kan vara svårigheten att korrekt mäta dess effekt.

Hur dra nytta och värde från ämnet

För att dra nytta och värde från View-through conversion är det viktigt att använda det som en kompletterande mätmetod tillsammans med andra annonsmätningar. Det kan ge insikter om annonsers påverkan och hjälpa till att optimera marknadsföringsstrategier.

FAQ

Är View-through conversion (Visningskonvertering) lika tillförlitlig som click-through conversion?

Svaret beror på olika faktorer såsom annonsplacering, attributionsmodell och annonsformat. Båda typerna av konverteringar ger kompletterande insikter.

Finns det branscher där View-through conversion är särskilt relevant?

Ja, särskilt inom branscher med låg klickfrekvens men där varumärkespåverkan är viktig, såsom inom lyxvaror och varumärkesbyggande kampanjer.

Hur kan man minimera risken för överdriven attribuering av konverteringar till visningar?

Genom att använda relevanta attributionsmodeller och analysera konverteringsdata över tid kan man få en mer nyanserad bild av annonsinverkan.

Vilka verktyg eller plattformar stödjer mätning av View-through conversion?

De flesta digitala marknadsföringsplattformar inkluderar stöd för mätning av View-through conversion, ofta i kombination med andra annonsmätningsmetoder.

Rulla till toppen

Vill du ha

fler kunder?

Vi är experter på att hjälpa företag få fler kunder, ökad trafik och ranka högre i Google. Klicka på länken nedan så kikar vi på ditt projekt.