...

Google Ads termer

Intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig? Läs gärna mer om våra tjänster som din Google Ads byrå

Ad campaign Reklamkampanj Google Ads Termer 2023 11 19 155348

Vad är Ad campaign (Reklamkampanj) Ad campaign (Reklamkampanj) är en strategisk marknadsföringsprocess som syftar till att främja eller sälja en […]

Ad extensions Annonsfyrlyngningar Google Ads Termer 2023 11 19 155435

Vad är Ad extensions (Annonsförlängningar) Ad extensions, eller annonsförlängningar på svenska, är ett kraftfullt verktyg inom digital marknadsföring som tillåter […]

Ad group Annonsgrupp Google Ads Termer 2023 11 19 155520

Vad är Ad group (Annonsgrupp) Ad group (Annonsgrupp) är en central del av en annonskampanj i digital marknadsföring. Det är […]

Ad impression Visningsfrekvens Google Ads termer 2023 11 19 181635

Vad är Ad impression (Visningsfrekvens) Ad impression, eller visningsfrekvens, är en term som används inom marknadsföring och annonsering för att […]

Ad position Annonsposition Google Ads Termer 2023 11 19 155626

Vad är Ad position (Annonsposition) Ad position, även känd som annonsposition, refererar till den plats där en annons visas på […]

Ad rank Annonsposition Google Ads Termer 2023 11 19 155708

Vad är Ad rank (Annonsposition) Ad rank (Annonsposition) är en viktig faktor inom digital marknadsföring och PPC (Pay-Per-Click) annonsering. Det […]

Ad rotation Adrotation Google Ads Termer 2023 11 19 155748

Vad är Ad rotation (Adrotation) Ad rotation, eller på svenska ”annonsrotation”, är en marknadsföringsteknik som används inom digital marknadsföring för […]

Ad schedule Annonschema Google Ads Termer 2023 11 19 155826

Vad är Ad schedule (Annonschema) Ad schedule, även känt som annonschema, är en strategi inom marknadsföring där annonser visas för […]

Ad spend Reklaminvestering Google Ads Termer 2023 11 19 155917

Vad är Ad spend (Reklaminvestering) Ad spend, eller reklaminvestering, avser den totala summan av pengar som ett företag spenderar på […]

Ad targeting Riktad annonsering Google Ads Termer 2023 11 19 155956

Vad är Ad targeting (Riktad annonsering) Ad targeting, eller riktad annonsering, är en strategi inom marknadsföring som fokuserar på att […]

Ad tracking Annonsyvervakning Google Ads Termer 2023 11 19 161028

Vad är Ad tracking (Annonsövervakning) Ad tracking, även känt som annonsövervakning, är processen att spåra och samla in information om […]

Advertiser Annonsyr Google Ads Termer 2023 11 19 161115

Vad är Advertiser (Annonsör) Advertiser, även känd som annonsör, är en person, ett företag eller en organisation som marknadsför och […]

AdWords AdWords Google Ads Termer 2023 11 26 174907

Vad är AdWords (AdWords) AdWords, även känt som Google Ads, är en annonseringsplattform som tillhandahålls av Google. Det är en […]

Algorithm Algoritm Google Ads Termer 2023 11 19 161251

Vad är Algorithm (Algoritm) En algoritm är en uppsättning instruktioner eller regler som används för att utföra en viss uppgift. […]

Bid adjustment Budjustering Google Ads Termer 2023 11 19 161346

Vad är Bid adjustment (Budjustering) Bid adjustment, eller budjustering på svenska, är en marknadsföringsstrategi inom digital annonsering som innebär att […]

Bid strategy Budstrategi Google Ads Termer 2023 11 20 094242

Vad är Bid strategy (Budstrategi) Bid strategy, eller budstrategi på svenska, är en central del av digital marknadsföring och annonsplacering […]

Bidding Budgivning Google Ads Termer 2023 11 19 161543

Vad är Bidding (Budgivning) Bidding, eller budgivning på svenska, är en process där en individ eller organisation lämnar ett prisförslag […]

Broad match Bred match Google Ads Termer 2023 11 19 161634

Vad är Broad match (Bred match) Broad match, eller bred match på svenska, är en term inom sökmotoroptimering och marknadsföring […]

Broad match modifier Bred modifierad matchning Google Ads Termer 2023 11 19 161727

Vad är Broad match modifier (Bred modifierad matchning) Broad match modifier (Bred modifierad matchning) är en typ av nyckelordsmatchning som […]

Call to action CTA Handlingsuppmaning Google Ads Termer 2023 11 19 161845

Vad är Call to action (CTA) (Handlingsuppmaning) Call to action (CTA), eller handlingsuppmaning, är en marknadsföringsterm som används för att […]

Campaign budget Kampanjbudget Google Ads Termer 2023 11 19 161935

Vad är Campaign budget (Kampanjbudget) Campaign budget, eller kampanjbudget på svenska, hänvisar till den totala summan av pengar som en […]

Click fraud Klickbedrygeri Google Ads Termer 2023 11 19 162024

Vad är Click fraud (Klickbedrägeri) Click fraud, eller klickbedrägeri på svenska, är en form av bedrägeri som inträffar när en […]

Click through rate CTR Genomklickningsfrekvens Google Ads Termer 2023 11 19 162120

Vad är Click-through rate (CTR) (Genomklickningsfrekvens) Click-through rate (CTR) eller Genomklickningsfrekvens är en viktig mätning inom digital marknadsföring som visar […]

Competitor analysis Konkurrentanalys Google Ads Termer 2023 11 19 162210

Vad är Competitor analysis (Konkurrentanalys) Competitor analysis, eller konkurrentanalys på svenska, är en strategisk analysmetod som används för att utvärdera […]

Conversion Omvandling Google Ads Termer 2023 11 19 162256

Vad är Conversion (Omvandling) Conversion, eller omvandling på svenska, är ett begrepp som används inom marknadsföring och försäljning för att […]

Conversion rate Omvandlingsfrekvens Google Ads Termer 2023 11 19 162339

Vad är Conversion rate (Omvandlingsfrekvens) Conversion rate, eller omvandlingsfrekvens på svenska, refererar till den procentandel av besökare på en webbplats […]

Conversion tracking Konverteringsspyrning Google Ads Termer 2023 11 19 162425

Vad är Conversion tracking (Konverteringsspårning) Conversion tracking, eller konverteringsspårning, är en viktig del av digital marknadsföring som används för att […]

Cost per acquisition CPA Kostnad per fyrvyrv Google Ads Termer 2023 11 19 162507

Vad är Cost per acquisition (CPA) (Kostnad per förvärv) Cost per acquisition (CPA) (Kostnad per förvärv) är en marknadsföringsmetrik som […]

Cost per click CPC Kostnad per klick Google Ads Termer 2023 11 19 162551

Vad är Cost per click (CPC) (Kostnad per klick) Cost per click (CPC) eller Kostnad per klick är en vanlig […]

Cost per thousand impressions CPM Kostnad per tusen visningar Google Ads Termer 2023 11 19 162628

Vad är Cost per thousand impressions (CPM) (Kostnad per tusen visningar) Cost per thousand impressions (CPM) är en vanlig marknadsföringsmetrik […]

Daily budget Daglig budget Google Ads Termer 2023 11 19 162717

Vad är Daily budget (Daglig budget) Daily budget, eller daglig budget på svenska, är en ekonomisk term som refererar till […]

Display ads Visningsannonser Google Ads Termer 2023 11 19 162757

Vad är Display ads (Visningsannonser) Display ads, eller visningsannonser, är en form av digital annonsering som visas på olika webbplatser […]

Display network Visa nytverk Google Ads termer 2023 11 19 181856

Vad är Display network (Visa nätverk) Display network, eller Visa nätverk på svenska, är en form av digital annonsering som […]

Dynamic keyword insertion Dynamisk nyckelordssyttning Google Ads Termer 2023 11 19 162924

Vad är Dynamic keyword insertion (Dynamisk nyckelordssättning) Dynamic keyword insertion, även känt som dynamisk nyckelordssättning, är en avancerad marknadsföringsteknik som […]

Dynamic search ads Dynamiska sykannonser Google Ads Termer 2023 11 19 163008

Vad är Dynamic Search Ads (Dynamiska sökannonser) Dynamic Search Ads (DSA) är en annonsoptionsfunktion som tillåter marknadsförare att automatiskt skapa […]

Exact match Exakt match Google Ads Termer 2023 11 19 171311

Vad är Exact match (Exakt match) Exact match (Exakt match) är en term som används inom marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) […]

Geo targeting Geotargeting Google Ads Termer 2023 11 19 171406

Vad är Geo-targeting (Geotargeting) Geo-targeting, även känt som Geotargeting, är en marknadsföringsteknik som innebär att leverera innehåll eller annonser till […]

Google Ads campaign Google Ads kampanj Google Ads Termer 2023 11 19 171453

Vad är Google Ads campaign (Google Ads-kampanj) Google Ads-kampanj, också känt som Google AdWords-kampanj, är en marknadsföringsstrategi som används av […]

Google Analytics Google Analytics Google Ads Termer 2023 11 19 171530

Vad är Google Analytics (Google Analytics) Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google för att spåra och rapportera […]

Google Display Network GDN Google Display Network Google Ads Termer 2023 11 19 171613

Vad är Google Display Network (GDN) (Google Display Network) Google Display Network (GDN) är en annonsplattform som tillhandahålls av Google […]

Google Merchant Center Google Merchant Center Google Ads Termer 2023 11 20 100250

Vad är Google Merchant Center (Google Merchant Center) Google Merchant Center är en plattform som tillåter e-handlare att ladda upp […]

Google My Business Google My Business Google Ads Termer 2023 11 19 171723

Vad är Google My Business (Google My Business) Google My Business (Google My Business) är en kostnadsfri verktygssida som tillhandahålls […]

Impression Intryck Google Ads termer 2023 11 19 182008

Vad är Impression (Intryck) Impression (Intryck) avser det intryck eller den uppfattning som en person eller en grupp får av […]

Keywords Sykord Google Ads Termer 2023 11 19 171855

Vad är Keywords (Sökord) Keywords (Sökord) är specifika termer eller fraser som används för att beskriva innehållet på en webbsida. […]

Landing page Hemsida Google Ads Termer 2023 11 19 171942

Vad är Landing page (Hemsida) En landing page, eller på svenska hemsida, är den första sidan en besökare ser när […]

Landing page experience Landningssidaupplevelse Google Ads Termer 2023 11 19 172023

Vad är Landing page experience (Landningssidaupplevelse) Landing page experience, eller landningssidaupplevelse, avser den första sidan en användare ser när de […]

Long tail keywords Lyngsvans nyckelord Google Ads Termer 2023 11 19 172115

Vad är Long-tail keywords (Långsvans-nyckelord) Long-tail keywords, eller långsvans-nyckelord på svenska, är specifika sökfraser som vanligtvis består av tre eller […]

Negative keywords Negativa nyckelord Google Ads Termer 2023 11 19 172157

Vad är Negative keywords (Negativa nyckelord) Negative keywords (Negativa nyckelord) är termer som används inom sökmotoroptimering och sökannonsering för att […]

Negative match Negativ match Google Ads Termer 2023 11 19 172244

Vad är Negative match (Negativ match) Negative match, även kallat ”Negativ match” på svenska, är en term inom marknadsföring och […]

Page rank Sidorank Google Ads Termer 2023 11 19 172337

Vad är Page rank (Sidorank) Page rank (Sidorank) är en algoritm som utvecklades av Google-grundarna Larry Page och Sergey Brin […]

Pay per click PPC Betala per klick Google Ads termer 2023 11 19 182047

Vad är Pay-per-click (PPC) (Betala-per-klick) Pay-per-click (PPC) är en digital marknadsföringsmodell där annonsörer betalar en avgift varje gång deras annons […]

Quality score Kvalitetsskala Google Ads Termer 2023 11 19 172511

Vad är Quality score (Kvalitetsskala) Quality score (kvalitetsskala) är en bedömningsmetod som används för att mäta kvaliteten på något, vanligtvis […]

Remarketing Remarketing Google Ads Termer 2023 11 19 172600

Vad är Remarketing (Remarketing) Remarketing, även känt som retargeting, är en digital marknadsföringsteknik som riktar sig till användare som tidigare […]

Responsive ads Responsiva annonser Google Ads termer 2023 11 19 182122

Vad är Responsive ads (Responsiva annonser) Responsiva annonser är en typ av annonser som automatiskt anpassar sitt utseende och storlek […]

Return on ad spend ROAS Annonsavkastning Google Ads Termer 2023 11 19 172724

Vad är Return on ad spend (ROAS) (Annonsavkastning) Return on ad spend (ROAS), även känt som annonsavkastning, är en viktig […]

Search engine marketing SEM Sykmotoroptimering Google Ads Termer 2023 11 19 172816

Vad är Search engine marketing (SEM) (Sökmotoroptimering) Search engine marketing (SEM), även känt som sökmotoroptimering, är en digital marknadsföringsstrategi som […]

Search network Sykningsnytverk Google Ads termer 2023 11 19 182200

Vad är Search network (Sökningsnätverk) Search network (Sökningsnätverk) är en marknadsföringsstrategi som tillåter annonsörer att visa sina annonser i sökresultaten […]

Search term Sykterm Google Ads Termer 2023 11 20 100632

Vad är Search term (Sökterm) Search term (Sökterm) är en central term inom digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO). Det hänvisar […]

Shopping ads Shoppingannonser Google Ads Termer 2023 11 19 173036

Vad är Shopping ads (Shoppingannonser) Shopping ads, eller shoppingannonser, är en typ av annonsformat som tillåter företag att marknadsföra sina […]

Site link extensions Lynkextensioner py webbplatsen Google Ads Termer 2023 11 19 173123

Vad är Site link extensions (Länkextensioner på webbplatsen) Site link extensions, eller länkextensioner på webbplatsen, är en funktion inom sökmotorannonsering […]

Target audience Mylgrupp Google Ads Termer 2023 11 19 173208

Vad är Target audience (Målgrupp) Target audience, eller målgrupp på svenska, refererar till den specifika grupp av människor eller organisationer […]

Target CPA Mylinriktad CPA Google Ads Termer 2023 11 19 173256

Vad är Target CPA (Målinriktad CPA) Target CPA, eller Målinriktad CPA, är en budgivningsstrategi inom Google Ads som låter annonsörer […]

Target ROAS Mylinriktad ROAS Google Ads Termer 2023 11 19 173422

Vad är Target ROAS (Målinriktad ROAS) Target ROAS (Målinriktad ROAS) är en marknadsföringsstrategi som används inom digital annonsering för att […]

Targeting options Mylinriktningsalternativ Google Ads Termer 2023 11 19 173511

Vad är Targeting options (Målinriktningsalternativ) Targeting options, eller målinriktningsalternativ på svenska, refererar till de olika strategier och metoder som företag […]

Text ads Textannonser Google Ads Termer 2023 11 19 173557

Vad är Text ads (Textannonser) Text ads, även kända som textannonser, är en form av annonsering som använder textbaserat innehåll […]

Universal app campaigns Universell appkampanjer Google Ads Termer 2023 11 26 175018

Vad är Universal app campaigns (Universell appkampanjer) Universal app campaigns, även kända som universell appkampanjer, är en typ av annonseringskampanj […]

Value proposition Vyrdeerbjudande Google Ads Termer 2023 11 19 174254

Vad är Value proposition (Värdeerbjudande) Value proposition, eller värdeerbjudande på svenska, refererar till det unika värdet som en produkt eller […]

Video ads Videoannonser Google Ads Termer 2023 11 19 174345

Vad är Video ads (Videoannonser) Videoannonser, även kända som videoannonsering, är en form av digital marknadsföring som använder videor för […]

View through conversion Visningskonvertering Google Ads Termer 2023 11 19 174435

Vad är View-through conversion (Visningskonvertering) View-through conversion (Visningskonvertering) är en marknadsföringsmetrik som mäter antalet konverteringar som uppstår efter att en […]

Rulla till toppen