...

Hur man sätter upp konverteringsspårning i Google Ads.

Profit Media AI

2023-11-05
Hur man sätter upp konverteringsspårning i Google Ads., AI Illustration

Vad är konverteringsspårning i Google Ads?

Konverteringsspårning i Google Ads är en viktig funktion som tillåter dig att mäta och analysera handlingar på din webbplats som genererar konverteringar, såsom köp, nedladdningar eller formularinskick. Genom att implementera korrekt konverteringsspårning kan du få värdefull insikt om hur dina annonser påverkar affärsresultatet och optimera dina annonser för att maximera avkastningen på investeringen.

De fyra viktigaste saker att ta ifrån denna artikel är:

 1. Förståelse för betydelsen av konverteringsspårning i Google Ads
 2. Kännedom om de verktyg och material som behövs för att sätta upp konverteringsspårning
 3. En detaljerad steg-för-steg guide för att implementera konverteringsspårning
 4. Tips och varningar för att undvika fallgropar och optimera konverteringsspårningen

Material/Verktyg som behövs

För att slutföra processen för att sätta upp konverteringsspårning i Google Ads behöver du följande material och verktyg:

 • En Google Ads-konto
 • Åtkomst till webbplatsens källkod eller CMS (Content Management System)
 • En konverteringssida eller en handling som du vill mäta
 • Tillgång till Google Tag Manager eller möjlighet att redigera webbplatsens källkod

Steg-för-steg guide

För att sätta upp konverteringsspårning i Google Ads följer du dessa steg:

Steg 1: Skapa en konvertering i Google Ads

 1. Gå till ditt Google Ads-konto och klicka på ”Verktyg och inställningar”.
 2. Välj ”Konverteringar” under avsnittet ”Mätning”.
 3. Klicka på ”+”-knappen för att skapa en ny konvertering.
 4. Välj den typ av konvertering du vill spåra, t.ex. köp eller formularinskick.
 5. Ange informationen för konverteringen, t.ex. konverteringsvärde och konverteringstid.
 6. Spara konverteringen och generera konverteringskoden.

Steg 2: Implementera konverteringskoden på din webbplats

 1. Kopiera konverteringskoden som genererades i föregående steg.
 2. Om du använder Google Tag Manager, lägg till konverteringskoden som en anpassad HTML-tag.
 3. Om du redigerar webbplatsens källkod direkt, placera konverteringskoden på konverteringssidan, vanligtvis på tack-sidan efter en transaktion eller handling.
 4. Spara ändringarna och publicera webbplatsen.

Steg 3: Testa konverteringsspårningen

 1. Gå tillbaka till ditt Google Ads-konto och klicka på ”Verktyg och inställningar”.
 2. Välj ”Konverteringar” under avsnittet ”Mätning”.
 3. Välj den konvertering du tidigare skapat och klicka på ”Testa konverteringshändelse”.
 4. Följ instruktionerna för att testa om konverteringsspårningen fungerar korrekt.

Steg 4: Optimering och analys

 1. Efter att konverteringsspårningen är korrekt implementerad kan du börja analysera data i ditt Google Ads-konto.
 2. Använd insights från konverteringsspårningen för att optimera dina annonser, budstrategier och landningssidor.
 3. Testa olika variationer och justera din marknadsföringsstrategi baserat på resultaten.
 4. Uppdatera och underhåll konverteringsspårningen regelbundet för att säkerställa att den fortfarande fungerar korrekt.

Våra tips och varningar

Här är några tips och varningar att ta hänsyn till under processen med att sätta upp konverteringsspårning i Google Ads:

 • Var noggrann när du väljer vilka konverteringar du vill mäta och vilken information du vill samla in. Det är viktigt att konverteringarna är relevanta för dina affärsmål.
 • Se till att konverteringskoden är korrekt implementerad och på rätt plats på din webbplats för att säkerställa exakt spårning.
 • Använd olika attributionsmodeller för att få en djupare förståelse för hur olika kanaler och annonser påverkar konverteringarna.
 • Optimera dina annonser och landningssidor baserat på data och insikter från konverteringsspårningen för att förbättra konverteringsgraden.
 • Uppdatera konverteringsspårningen när du gör ändringar på din webbplats, t.ex. ändringar i design eller struktur.

Avslutning

Att sätta upp konverteringsspårning i Google Ads är en viktig del av att optimera dina annonser och maximera avkastningen på din marknadsföringsbudget. Genom att följa denna steg-för-steg guide och använda de tips och varningar som tillhandahålls kan du säkerställa att du samlar värdefull data och får insikter för att förbättra dina kampanjer och nå dina affärsmål. Kom ihåg att regelbundet analysera resultaten och optimera din konverteringsspårning för att fortsätta förbättra din annonseringsstrategi och öka din framgång.

Rulla till toppen

Vill du ha

fler kunder?

Vi är experter på att hjälpa företag få fler kunder, ökad trafik och ranka högre i Google. Klicka på länken nedan så kikar vi på ditt projekt.