...

Hur lägger jag till användare i Google Ads-kontot?

Profit Media AI

2023-11-05
Hur lägger jag till användare i Google Ads-kontot?, AI Illustration

Vad är Google Ads och varför är det viktigt att lägga till användare?

Google Ads är en annonseringsplattform som tillåter företag att synas på Google-sökresultaten och andra annonsplatser på internet. Genom att använda Google Ads kan företag nå en bredare publik och öka sin synlighet online. Att lägga till användare i ditt Google Ads-konto är viktigt eftersom det gör det möjligt att delegera arbetsuppgifter och samarbeta med andra inom ditt team för att optimera och hantera dina annonseringskampanjer mer effektivt.

Material/Verktyg som behövs:

För att kunna lägga till användare i ditt Google Ads-konto behöver du följande:

- En befintlig Google Ads-konto
- Administratörsbehörighet för kontot
- E-postadresser för de användare du vill lägga till
- En stabil internetuppkoppling

Steg-för-steg guide:

För att lägga till användare i ditt Google Ads-konto, följ dessa steg:

1. Logga in på ditt Google Ads-konto med din e-postadress och lösenord.
2. Klicka på verktygsmenyn längst upp till höger i gränssnittet och välj "Kontoadministration".
3. I den vänstra sidomenyn väljer du "Användarhantering".
4. Klicka på "+"-knappen för att lägga till en ny användare.
5. Skriv in e-postadressen för den användare du vill lägga till och välj rätt behörighetsnivå, till exempel administratör eller standardanvändare.
6. Klicka på "Spara" för att slutföra processen.
7. Upprepa steg 4-6 för att lägga till fler användare om det behövs.

Våra tips och varningar:

- Var noga med att tilldela behörigheterna på rätt sätt för varje användare. Ge administratörsbehörigheter endast till pålitliga personer eller teammedlemmar som behöver ändra inställningar och hantera kampanjer.
- Kom ihåg att användarna du lägger till kommer att få tillgång till känsliga uppgifter och funktioner inom ditt Google Ads-konto, så se till att endast dela med dig av information till personer du litar på.
- För att undvika oavsiktliga ändringar eller raderingar av kampanjer och annonser, se till att ge grundlig utbildning till de användare du lägger till i kontot och definiera tydliga riktlinjer för användning.

Avslutning:

Att kunna lägga till användare i ditt Google Ads-konto är en viktig färdighet som kan hjälpa dig att optimera och hantera dina annonseringskampanjer mer effektivt. Genom att följa den här steg-för-steg guiden och använda verktygen som behövs, kan du ge andra användare åtkomst till ditt konto och samarbeta för att nå dina mål.

Vanliga frågor och svar (FAQs):

Vilka behörighetsnivåer finns det i Google Ads?

Google Ads erbjuder olika behörighetsnivåer för användare, inklusive administratör, standardanvändare, och rapportanvändare. Administratörer har fullständig åtkomst och befogenhet att ändra inställningar och hantera kampanjer. Standardanvändare kan göra ändringar i kampanjer men har begränsade behörigheter. Rapportanvändare har endast tillgång till läsåtkomst för att visa och generera rapporter.

Hur tar jag bort en användare från mitt Google Ads-konto?

För att ta bort en användare från ditt Google Ads-konto går du till "Användarhantering" under "Kontoadministration". Välj användaren du vill ta bort och klicka på "Ta bort". Kom ihåg att borttagna användare inte längre har tillgång till ditt konto och alla deras tidigare ändringar kommer fortfarande vara synliga i kontohistoriken.

Rulla till toppen

Vill du ha

fler kunder?

Vi är experter på att hjälpa företag få fler kunder, ökad trafik och ranka högre i Google. Klicka på länken nedan så kikar vi på ditt projekt.