...

Hur man berättar en engagerande om ditt företag som engagerar potentiella kunder och framhäver värdet i ditt företag så att du kan sälja mer och höja dina priser.

Profit Media AI

2023-11-03
596504 entreprenour working sunset stempunk engineer ho xl 1024 v1 0

Hur man berättar en engagerande om ditt företag som engagerar

Att skapa en engagerande berättelse om ditt företag kan vara svår, men med rätt verktyg kan du skriva en berättelse som lockar potentiella kunder och lyfter fram värdet i ditt företag. Att berätta en bra historia kan hjälpa dig att sälja mer och öka dina priser. Låt oss dyka in i en metod som kan hjälpa dig att förbättra din förmåga att berätta historier: storytelling-ramverket.

Russel Brunson, skaparen av ClickFunnels, beskrev ett sätt att berätta historier som vi verkligen älskar. Använd detta ramverk för att skriva bättre historier, vare sig det är för din hemsida eller när du berättar för en kund om kärnan i din verksamhet. Här är de olika delarna av ramverket:

  1. Bakgrundshistoria (Backstory)
  2. Resan (The Journey)
  3. Den nya möjligheten (The New Opportunity)
  4. Ditt ramverk (Your Framework)
  5. Bedrift och transformation (Achievement and Transformation)

Låt oss bryta ner varje del och hur du kan använda dem för att skapa en engagerande historia om ditt företag.

1. Bakgrundshistoria (Backstory)

Varje bra historia börjar med en stark backstory. Vad är din backstory som fick dig att starta? Hur såg ditt liv ut innan du uppnådde din expertis eller uppfann din produkt? Fanns det en inre eller yttre önskan som drev dig att sträva efter mer, bli bättre, hjälpa fler människor? Har du testat andra saker som inte har fungerat, vilket har fått dig att söka på andra ställen?

2. Resan (The Journey)

Vad var det som fick dig att ta action? Vilka utmaningar stötte du på längs vägen? Var det långa nätter, yttre påverkan, kanske en konkurs? Om du inte hade uppnått ditt mål, vad skulle det ha inneburit för dig?

3. Den Nya Möjligheten (The New Opportunity)

I många berättelser finns det en guide eller mentor som hjälper hjälten mot framgång. Hade du en sådan person i ditt liv? Fick du vägledning eller hjälp för att övervinna dina hinder? Ofta ger vår guide oss en uppenbarelse eller insikt som hjälper oss att vända situationen till vår fördel. Vilken var din uppenbarelse eller insikt?

4. Ditt Ramverk (Your Framework)

Vilken strategi valde du som ledde till framgång? Berätta mer om det. Vilka var resultaten när du implementerade denna nya strategi? Fungerade det för andra som följde samma strategi?

5. Bedrift och Transformation (Achievement and Transformation)

Slutligen, vad innebar dina resultat? Hur förändrade det dig både internt och externt? Kunde du behålla din anställning, ta nästa steg i din karriär, uppgradera ditt företag, anställa fler eller flytta till din drömplats?

Nu när du vet hur du kan använda storytelling för att skapa engagerande berättelser för ditt företag, hoppas vi att du känner dig mer säker. Om du fortfarande är osäker på hur du ska formulera dig eller var du kan använda storytelling, kontakta oss så hjälper vi dig att lyckas i din verksamhet!

Ett Exempel på Användning av Ramverket

För att visa hur du kan använda detta ramverk, låt oss skapa en exempelberättelse om en karaktär som heter Adam.

Bakgrundshistoria (Backstory): Adam var en ambitiös ung man (personliga värden och mål) som drömde om att göra en skillnad för miljön (yttre önskan). Han hade arbetat inom teknikbranschen i åratal men kände att han inte gjorde tillräcklig inverkan (konflikt).

Resan (The Journey): Adam bestämde sig för att starta sitt eget företag, EcoTech, för att skapa miljövänlig teknik. Han stötte dock på många hinder längs vägen, inklusive ekonomiska svårigheter och tvivel från andra (utmaningar).

Den Nya Möjligheten (The New Opportunity): Efter att ha träffat en mentor som gav honom råd och vägledning (hjälp), insåg Adam att han behövde fokusera mer på kundrelationer och bygga en stark företagskultur (uppenbarelse).

Ditt Ramverk (Your Framework): Adam implementerade dessa nya strategier (strategi) och såg en enorm tillväxt i sitt företag (resultat).

Bedrift och Transformation (Achievement and Transformation): Genom att övervinna dessa utmaningar och uppnå sina mål, blev Adam mer självsäker och bestämd (intern transformation). Hans företag blomstrade, vilket gjorde att han kunde anställa mer personal och expandera sin verksamhet (extern transformation).

Denna berättelse skapar en stark emotionell koppling med publiken genom att visa Adams resa, hans kamp och hans triumf. Det visar också värdet av hans företag och hur det kan hjälpa kunderna.

Hur du kan använda detta på din hemsida

Som exempel kan man sammanfatta detta till en paragraf om vårt fiktionella företag.

1997 startades företaget EcoTech av Adam som drevs av djupa värderingar och mål att skapa miljövänlig teknik. Företagets första produkt, ett biologiskt nedbrytbart mobilskal, blev populärt bland miljömedvetna konsumenter. Han stötte dock på många hinder längs vägen, inklusive ekonomiska svårigheter och tvivel från andra. Genom sin beslutsamhet och innovation övervann Adam utmaningar och uppnådde framgång, vilket inspirerade andra att ansluta sig till hans uppdrag. EcoTech upplevde betydande tillväxt, vilket tillät Adam att expandera verksamheten och göra skillnad i världen.

Idag kan du köpa EcoTechs produkter i butiker över hela världen och online. Deras sortiment har växt för att inkludera en mängd miljövänliga teknikprodukter, från mobilskal till laddningsstationer och mer. Genom att välja EcoTech, bidrar du till att minska skadliga avfall och stödja en mer hållbar framtid. Varje produkt du köper är ett steg mot en bättre värld och en bekräftelse av ditt engagemang för miljön.

Känner du nu att du vet hur du kan använda stories och storytelling för att skapa engagerade kunder och en mer färgglad tillvaro? Det hoppas vi. Osäker på hur du skall formulera dig eller vart och vad du kan använda storytelling? Kontakta oss så hjälper vi dig nå framgång i din verksamhet!

Rulla till toppen